Esame labai užimti, darbo krūviai dideli, tempas labai greitas. Be darbo rūpesčių turime savo šeimą, su kuria bendravimo niekas neatstoja.
Tėveli, ar kalbiesi su savo vaikais, ar domiesi kaip jiems sekasi, ar žinai jų slapčiausius norus?
Ar pamenate, kaip buvote jauni...