NACIONALINĖ VYSTYMO BENDRIJA  
TARPNACIONALINĖ VYSTYMO BENDRIJA  

    Į PRADŽIĄ      
Šeimai palankios organizacijos kūrimo prielaidos Šiaulių universitete: taikomojo socialinio tyrimo rezultatai

Tyrimo vadovas:
Soc.m.dr. Jonas Ruškus
ŠU Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedros profesorius, Socialinių tyrimų mokslinio centro direktorius
Tyrimo grupė:
Sandra Tiškutė - ŠU Socialinių tyrimų mokslinio centro jaunesnioji mokslo darbuotoja; Daina Eitutytė - ŠU Moters studijų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja, edukologijos doktorantė; Virginija Nemeikšienė - ŠU Vadybos magistrantė; Rima Žurauskaitė - ŠU Vadybos magistrantė; Reda Čepaitė - ŠU Vadybos magistrantė

Šiauliai, 2005 vasaris - gegužė